De geschiedenis van kerkzang: de belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling van tempelmuziek in Rusland

De geschiedenis van kerkzang gaat terug tot de diepe grijze oudheid. Christus zelf gaf een voorbeeld, toen na het Laatste Avondmaal "gezang" naar de Olijfberg ging vergezeld door zijn discipelen. "Zing voor onze God, zing" - de psalm zegt, en gesticht door de Heer zelf, bestaande voor meer dan twintig eeuwen, heeft de Kerk de traditie van het lied dat de Schepper prijst bewaard.

Hoe koor directeur worden?

Regent in het Latijn betekent "regeren". Dit is de naam van de leiders (dirigenten) van kerkkoren in de Russisch-orthodoxe kerk. Momenteel is de vraag naar muzikanten die in staat zijn om een ​​reeds gevestigd kerkkoor (koor) te organiseren of te leiden zeer hoog. Dit wordt verklaard door de constante toename van het aantal actieve kerken, parochies en bisdommen van de Russisch-orthodoxe kerk.