Enkele kenmerken van de pianosonates van Beethoven

Beethoven - de grote maestro, meester van de sonatevorm, zocht zijn hele leven naar nieuwe facetten van dit genre, nieuwe manieren om zijn ideeën erin te vertalen. Tot het einde van zijn leven was de componist trouw aan de klassieke canons, maar in zijn zoektocht naar nieuw geluid ging hij vaak de grenzen van de stijl te boven en bevond hij zich op de drempel van het ontdekken van een nieuwe, nog onbekende romantiek.